Monday, June 29, 2015

पाण्याच्या किव्वा कोल्ड ड्रिंक च्या प्लास्टिक बॉटल चा असा पुनर वापर करून वेस्ट रिसायकल करा.    बॉटल  अशी कापून घ्या

उरलेल्या भागाचा फनेल म्हणून वापर करा. काही पदार्थ पिशवीत असतात आणि त्यांना हवा लागून ते खराब होऊ शकतात, त्यांना  अश्या प्रकारे घट्ट बंद करा. 
No comments: