Thursday, March 28, 2013

मोझारेला आणि टोमाटो सलाड

मोझारेला आणि टोमाटो सलाड

साहित्य -

४  मोठे  टोमाटो
४  टेबल स्पुन एक्स्ट्रा  व्हर्जिन  ओलिव  ओइल
काळी मिरी पूड  - चवीपुरता
मीठ- चवीपुरता
२ ७ ५  ग्राम  मोझरेला  चीझ
८ -१ ०  बेसील / कोथिम्बिर /पुदिना  ची पाने
स्कीव - २-३  नग  (बांबू/ लोखंडा  च्या बारीक लांब काड्या )

कृती -


१. टोमाटोचे  बारीक काप  करावे  .

२. मोझारेला  चीझ  चे  बारीक काप  कापावे  .
३. एक स्कीव घेऊन त्यात आलटून पालटून हे काप  लावावेत  .
४. असे होतील तितके स्कीव मध्ये  लाऊन घ्यायचे .
५. ह्या स्कीव्स ला एका प्लेट  मध्ये आडवे ठेऊन त्यावर मीठ व काळी  मिरी पूड चवीपुरता टाकायची .
६. त्यावर मग एक्स्ट्रा  व्हर्जिन  ओलिव  ओइल  चमच्याने घेऊन  एकसरिने ओतत जावे.
७ . त्यावर  बेसील / कोथिम्बिर /पुदिना  ची पाने ठेऊन  गार्निशिंग करावे.

No comments: