Wednesday, September 30, 2015

कीचन ट्रिक्स

१. भाजलेले शेंगदाणे सोलायला/ फोडायला  पाव- भाजी masher  ने मदत होईल 
२. बाटल्यांचे बर्ण्यांचे वं  टीन चे झाकण न फेकता पुन्हा वापरा. 

देवघरात दिव्या खाली ठेवायला
स्वयंपाक करताना तेलकट चमचा ठेवायला 


तेलाच्या बाटली खाली ठेवायला

No comments: