Wednesday, March 12, 2014

वांग्याचे काप आणि सलाड

वांग्याचे काप आणि सलाड 

वांगे खूप कमी लोकांना आवडते. त्यामुळे त्याची भाजी करण्या ऐवजी असे काप करून थोडे फळे भाज्या सजवून लहान मुलांना खायला देऊ शकतो. 

No comments: