Wednesday, July 22, 2020

आजी

आजी,
साऱ्यांची तू घेते काळजी,
लागते तुला ओढ सर्वांची.
भेटत नाही तुला जरी,
तरी आठवण येते त्या क्षणांची.

जे घालवले तुझ्या सावलीत.

आई झाले तरी अजूनही,
आहे हीच लहान नातं ती.
आता पुन्हा लहान होऊनी,
वावरू का तुझ्या अवती भवती?

गरमागरम खाटीडाळ (आमटी) ,
भात, आणि त्यावर तूप.
जेवताना प्रेमाने वाढून,
खाऊ घालशील खूप.

सायंकाळी खेळायला जाताना,
चहा खारी  दे, नाही तर उकड बनव ना.
माझे आवडते कुस्कऱ्याचे लाडू,
नाही तर गुळपापडी भरव ना.

झोपताना गोष्टी ऐकव,
कृष्ण सुदामच्या, राम, लक्ष्मण, भरत शत्रूगुनाच्या राती. 
झोप लागेल मला शांत,
जेव्हा अलगद पांघरशील गोधडी अंगावरती.

बघूया टीव्ही एकत्र,
एखादी सिरीयल, एखाधा पिक्चर मस्त.
डोळे भरून येतील तुझे,
चित्र बघता भावनाशील, होशील चिंताग्रस्त.

सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाताना,
सोबत खूप खाऊ घेशील खायला.
थकलेच प्रवासात तर, डोके मांडीत ठेऊन,
सांगशील झोपायला. 

खेळही खेळाशिल लहान होऊनी,
कवड्या, सारीपाट माझ्यासाठी.
कुल्फी,  लाडू, कापूस वाला येईल,
तेव्हा घेऊन देशील  काही ना काही.

जेव्हा शाळेत येशील सोडायला,
रडेन मी, तू असशील सांभाळायला.
समजवायला, म्हणशील "शिक सहन करायला",
पण मी काही ऐकणार नाही.

का मी झाले मोठे? का झाले मी आई?
पुन्हा मला लहान होउदे.
प्रेमळ आजी सोबत माझ्या,
हवा तेवढा वेळ मिळू दे.

धन्यवाद
मीनल 

Monday, October 7, 2019

श्रीराम आणि ऋषी भारद्वाज अग्निहोत्र संवाद

राम आणि सीता वनवासात होते तेव्हा,  चित्रकूट ला जायच्या आधी त्यांना तिथे पोहोचण्याचा मार्ग अग्निहोत्र करणाऱ्या भारद्वाज ऋषींनी दिला होता, त्यासाठी त्यांनी अग्निहोत्र करणाऱ्या भारद्वाज ऋषींची भेट घेतली होती, तेव्हा रामांनी त्यांच्याशी हे संभाषण केले,
"प्रणाम गुरु, मी अयोध्याच्या राजा दशरथाचा पुत्र, राम. " असे म्हणून रामांनी अग्निहोत्र ऋषींना वंदन केले. 
"यशस्वी भवः " असा आशीर्वाद त्यांना भारद्वाज ऋषींनी दिला. 

त्या नंतर त्यांनी लक्ष्मणाकडे हात करून लक्ष्मणांचीही ओळख करून दिली, "हा माझा भाऊ, लक्ष्मण. " लक्ष्मणाने काहीही ना बोलता लगेच त्यांना प्रणाम केला. 
"यशस्वी भवः " पुन्हा एकदा अग्निहोत्र करताना भारद्वाज ऋषींनी लक्ष्मणाला आशीर्वाद दिला. 

परंतु जेव्हा सीतेची ओळख केली तेव्हा त्यांचे शब्द खूप मौल्यवान होते,  "हि विदेही राजा जनक ची पुत्री आणि माझी कल्याणमयी भार्या, सीता. " 

ह्यातून काय अर्थ घेऊ शकतो आपण, सर्वप्रथम ते म्हणतात, 

"हि विदेही राजा जनक ची पुत्री "- श्रीराम सीतेचे स्वामी होते, तिचे पती होते, जन्मोजन्मीचे नाते होते त्यांचे,  त्यांचा तिच्याशी स्वकर्तृत्वावर विवाह झाला होता, तरीही तिची ओळख करून देताना त्यांनी, सर्वप्रथम तिच्या वडिलांचे मानाने नाव घेतले. त्यामुळे त्यांच्या  नम्रतेचा आपण बोध घेऊ शकतो. 

त्यानंतर ते म्हणतात, 
"माझी कल्याणमयी भार्या" - याचा अर्थ असा की, हि नुसती माझी भार्या म्हणजेच पत्नी नसून माझे कल्याण करण्याच्या हेतूनेच , सीतेने माझ्या आयुष्यात पदार्पण केले आहे, त्यामुळे माझी पत्नी नव्हे तर कल्याणमयी भार्या अशी ओळख त्यांनी करून दिली. श्रीरामांच्या या विश्वासाला सीता पात्र तर होतीच, परंतु त्यांचे हे शब्द सीतेला सुचवून देत की, माझ्या मुळेच माझ्या स्वामी श्रीरामांचे कल्याण होणे आहे. 
ह्यातून त्यांच्या विनम्रतेचा बोध होतो. 


भारद्वाज ऋषींनी रामांना राजा दशरथाच्या निर्णयाबद्दल विचारले असता राम सहजपणे म्हणाले की, "पिताश्री राजा दशरथाच्या या निर्णयाने खरे तर त्यांनी माझ्यावर उपकारच केलेत, त्यामुळे आज मला आणि सीतेला, तुमच्यासारख्या ऋषीमुनींनी भेट घेऊन ज्ञान, परमज्ञान प्राप्त होतेय. " 

त्यांचे हे शब्द खूप महत्वाचे आहेत, त्यातून हा बोध होतोय,
"मला आणि सीतेला ज्ञान प्राप्त होतेय"- आता ते एकटे नसून सीता, त्यांची पत्नी त्यांची अर्धांगिनी आहे आणि आपल्या  बरोबरीने आपली पत्नी आपली शुभचिंतक, आपली मैत्रीण ज्ञान मिळवेल ही  भावना दिसून येते.

त्यामुळे बोध असा कि पती पत्नी मध्ये कुठलेही अंतर नसावे. एक मेकांच्या कल्याणाचा दृष्टीकोन असेल तर त्यातून नक्कीच चांगली प्रजा, व त्या नवीन प्रजेला उत्तम संस्कार होऊ शकतात. 


Thursday, August 23, 2018

एक अनमोल राखी


रक्षाबंधन येते तेव्हा सर्व बहिणींना आस लागते भावाची. भावाच्या हाताला राखी बांधून त्याच्या कडे आपल्या रक्षणाचे वचन घेतात या बहिणी. बहीण भावाला एक आणणारा हा सण, श्री कृष्णाच्या कृपेने आपल्या देशात आनंदाने साजरा केला जातो. हा सण आला कि टीव्हीवर जाहिराती येतात, भाऊ कसा बहिणीला छान छान भेटवस्तू देतोय, तिचे लाड पुरवतोय, तिची काळजी घेतोय. 

राखी साजरी करायाला बहीण किव्वा भाऊच का हवा?मी एक स्त्री आहे,  देवाने मला स्वतःचा असा भाऊ दिला नाही, त्यामुळे मला कदाचित याचे महत्व कळणार नाही. 

देवाने मला भाऊ दिला नाही याची जाणीव मला दरवर्षी या सणाला होते. जेव्हा आपल्या भावासाठी राख्या विकत घ्यायला मैत्रिणी दिमाखाने दुकानात जातात,  मला खूप कुतूहल वाटते, इतके काय दडलेय त्या राखीत?..... भाऊ का हवा?.....  रक्षणाला? ..... कोणाच्या? ...... फक्त माझ्या?

रस्त्यावर हातात राखी बांधून फिरताना अनेक पुरुष दिसतात, बहिणीला रक्षणाचे वचन देऊन आल्यावर रस्त्यावरच्या प्रत्येक स्त्रीचे डोळ्याने वस्त्रहरण करणारे, असे भाऊ असतात का? बाकी, बलात्कार करणाऱ्यांना सुद्धा बहिणी असतीलच आणि त्यांनी पण हाताला कधी ना कधी राखी बांधली असेलच. मग मुलीवर अत्याचार करणारे ते हात रक्षणास समर्थ होते का? 

सासुरवाशीण बहिणीला राखी बांधून घरी परतल्यावर दारू पिऊन बायकोला, मुलांना बेधम मारणारे पुरुष म्हणजेच ते भाऊ का? बायकोकडून हुंडा मागणारे, तिचे शोषण करणारे, हेच का ते भाऊ आहेत?

आपल्याच आई वडिलांच्या घराचा, जमिनीचा, मालमत्तेचा वारसा घेऊन तो हक्काने देशोधडीला लावणारे सुद्धा भाऊ आहेतच की.

कंसाने, रावणाने  सुद्धा पाप कर्मात  त्यांच्या रक्षणासाठी आपल्या बहिणीचा वापर केला, राखी बांधून भावाच्या पापात हातभर लावणाऱ्या शूर्पणखा, पुतना आज सुद्धा सापडतील. पण आता त्यांचा वध करणारे श्रीराम, श्रीकृष्ण कुठे आहेत? कधी येतील? 

खरे तर स्त्री खुप सामर्थ्यवान आहे, तिला रक्षणाची गरजच नाही, ती क्षणोक्षणी काटकसर करणारी महालक्षमी  असते आणि  गप्प पुरुषाचा अहंकार व अत्याचार सहन करणारी महिषासुरमर्दिनी सुद्धा असते. वनवासाला गेलेली सीता, दुर्योधनाच्या अत्याचार सहन करणारी पाच पांडवांची पत्नी द्रौपदी ह्यांचे रक्षण करायला त्यांचे सक्खे भाऊ आले होते का?  नाही. हा विचार मला सुखावतो, मग वाटते कशाला हवा भाऊ? 

ज्यांना भाऊ आहेत त्यांच्यासाठी एक अनमोल राखी असेल, ती राखी म्हणजे फक्त आपल्या बहिणीच्या रक्षणाची  नव्हे,  तर सर्व स्त्रियांच्या, किव्वा सर्वांच्याच किव्वा समस्त देशाच्याच रक्षणाची जवाबदारी असेल. ती अनमोल राखी लवकरच बांधली गेली नाही तर श्रीविष्णूला लवकरच अश्या भावांचा वध करायला पुन्हा जन्म घ्यावा लागेल. Tuesday, April 17, 2018

सोवळे प्रतिष्ठेचे

स्वछतेची व हायजिनची आवड असावी, पण त्याचा अतिरेक करू नये.

एकदा एका मैत्रिणीकडून ऐकले, ती व तीची आजी एका नातेवाईकाकडे नवजात बाळाला बघायला गेले होते, तर कळले घरात एक बाई ठेवली आहे खास डेटॉल ने घर पुसायला. कोणीही पाहुणे बाळाला बघून गेल्यावर ती  घराची फर्शी व बाळाची खोली डेटॉल ने पुसून काढते. एवढेच काय तर, बाळाला उचलण्या आधी पाहुण्यांना ताकीद दिली जाते कि हात डेटॉल ने धुवून यावे व मग बाळाच्या बाजूला ठेवलेल्या सॅनिटायझरचा वापर करावा. हा प्रकार आजीला पचला नाही. आजीने गम्मत म्हणून सल्ला सुद्धा दिला कि " अगं सॅनिटायझर सोड, त्या पेक्षा आयुर्वेदिक गोमूत्र वापर. ते सुद्धा शुद्धीकरण करते. बाळाच्या खोलीत कोपऱ्यात शिंपडले कि काम झाले." ह्यावर ते घरातले खूप नाराज झाले, त्यांचे तिखट कटाक्ष सांगत होते 'गोमूत्राचे सायन्टिफिक नाव तरी माहित आहे का तुम्हाला? आमच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी हा आमचा प्रश्न आहे.' बाळाला क्लीनन्सिंग वाईप्स वापरताना पाहून आजीला प्रश्न पडला "हे काय आहे? ओले रुमाल वाटतायत, कशात तरी डुबवलेत वाटते" आजीने कुतूहलाने एक वाईप पाकिटातून काढला "काय घाण वास आहे!! " त्या वाईप चा वास घेत आजी म्हणाली. घरातल्यांना खूप संताप आला होता आजीचा.

जर तुम्हाला कोणी म्हणाले " त्या घरापासून सावध राहा बरं  का?"  तर तुम्हाला वाटेल त्या घरात कुत्रा आहे कि काय पाळलेला ज्याला लोक इतके घाबरत आहेत. नंतर कळेल, त्या घरात  स्वच्छतेचे  खूप वेड आहे. घरातला एकूण एक चमचा सुद्धा इतका स्वच्छ. कुठेही धुळीचा एक कण नाही सापडणार, नुसते काचे सारखे स्वच्छ घर. कल्पना करा घराच्या प्रवेशाला तीन पायऱ्या आहेत, त्यात पहिल्या पायरीला साबण लावलाय, त्या वरून अनेक पाहुणे पडलेत. दुसऱ्या पायरीला ब्रश आहे, व तिसऱ्या पायरीला नळ लावलेला आहे. येणारा प्रत्येक पाहुणा पाय धुवूनच प्रवेश करेल या साठी हे  प्रयोजन. हद्द म्हणजे घरात तर स्वच्छता आहेच पण घराच्या आजू बाजूला सुद्धा कुत्रा मांजर फिरकले  नाही पाहिजे, "कुत्र्याला/मांजराला जर खायला घालायचे असेल तर घरापासून अर्धा किलोमीटर लांब जाऊन खाऊ घालावे." अशी पाटी सुद्धा लावली आहे आपल्या दाराला. पाण्याचा वापर अतिशय केला जातोय. सकाळ संध्याकाळ घराचा ओटा धु धु धुतला जातोय. खोटे नाही सांगत. असे घर मी पाहिले आहे.  

कुठे घरातल्या लहानग्यांना सुद्धा खूप बंधने आहेत. ते सहसा बाहेर खेळायला जात नाहीत, गेले तरी त्यांना सूचना खूप असतात " कोणा  मुलाच्या नाकातून शेंबुड  दिसला तर त्याच्यापासून लांब रहा, माती लागलेले बोट नाकात घालू नकोस",  मुलांना धूळ नको लागायला म्हणून आई वडील किती झटतायत. त्यांना बागेत नेऊन म्हणतात "मातीत नको खेळू रे मेल्या." पावसाळ्यात पाणी साचलेले असेल तर म्हणतात, " पाण्यातून चालू नका रे पोरांनो." का? तर आपली घरे स्वच्छ ठेवायला. 
 एक कुटुंब आहे ओळखीत,  त्यांच्या मुलांना शौचालय खुप पांढरे लागते, नाही तर ते वापरत नाहीत. ते आपल्या मुलांसाठी शाळा शोधताना आधी शाळेच्या शौचालयाची तपासणी करतात. त्यांच्या लेखी शौचालय कसे दूधासारखे  पांढरे शुभ्र असायला हवे. एक पिवळा डाग नाही. कुठेही जायच्या आधी ते विचारतात " शौचालयाची स्टाईल काय आहे? व्हेस्टन असेल आणि  दूधा सारखे पांढरे असेल तरच आमची मुलं अड्जस्ट होतात. शौचालयात एअर फ्रेशनर आहे का? शौचालयाला एक्झास्ट फॅन आहे का?  त्यात सॅनिटायझर आहे का? "  

वॉटर प्युरिफायर चे नाव तर ऐकलेच आहे. एका घरात पाणी आधी उकळवून मग ते प्युरिफायर मधून काढले जाते याला अति निर्जंतुकीकरण म्हणायचे.  आता एक नवीन यंत्र सुद्धा आलय "एयर प्युरिफायर", हवेचे शुद्धीकरण करते. किती लोकांनी आपल्या घरात ते बसवून घेतले. हीच लोक घराबाहेर गाड्यांमधून धूर काढत हवेला अशुद्ध करतात. 
अति स्वच्छ राहणे हा एक मानसिक रोग तर नाही झालाय?  किव्वा आधीच स्वच्छता ठेवली तर सारखे साफ करावे लागणार नाही, याचा अर्थ काम कमी होईल. याचा अर्थ अति स्वच्छता ठेवणारे आळशी असतात असे तर नाही ना? 
पारंपारिक सोवळ्याला नावे ठेवणारे अनेक लोक सापडले पण ह्या सोवळ्याचे काय? हे हि तर सोवळेच आहे फक्त ह्याला सोयीस्कर रित्या सुंदर शब्दात "हायजिन" म्हणून ह्याचे रूपांतर केले जातेय. हे सोवळे पाळणे म्हणजे आज काल एक प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे असे नाही का वाटत तुम्हाला? 


Thursday, April 12, 2018

चिरतरुण

वाड्याचे काय करावे? साऱ्या गावाला प्रश्न पडला होता. वाडा ग्रामपंचायतीच्या नावावर दान करून गेलेले अप्पासाहेब आयुष्यभर खस्ता खाऊन जगले. त्यांना मूळ बाळ नव्हते, पन्नाशीला वार्धक्य आले होते.

पण मधला काळ ते खूप सुंदर जगले. आपल्या पत्नी साठी किव्वा मुलं नसल्या मुळे झुरत नव्हे तर कसे?

आपल्याला मुलं नाहीत म्हणून त्यांनी अनेक वृक्षांना आपल्या वाड्याच्या अवती भवती लावून त्यांचे मुलांसारखे संगोपन केले. वडिलोपार्जित शेती मध्ये स्वतःला गुंतवले व शेती मध्ये गावातल्याच गरजू गरीब लोकांना कामं दिलीच पण पिकाचे सारे उत्पन्नही ते त्यांनाच वाटून देत. रोज सकाळी नियमित व्यायाम

वाड्यातच ग्रामपंचायतीची मिटिंग बसवली गेली. मिटिंग मध्ये अनेक, विचार समोर आले, कोणी म्हणे वाड्यात शाळा सुरु करूया, व्यायाम शाळा करूया, कोणी म्हणे वाड्याचे मंगल कार्यालय बनवूया तर कोणी म्हणे सुंदर ग्रामपंचायत कार्यालय बनवूया.

"एक मिनिट !! थांबवा हि चर्चा! " अप्पासाहेबांचे वकील दारात उभे होते, ते म्हणाले, " मी तुम्हाला काही द्यायला आलोय. अप्पासाहेब गेले, पण या वाड्याचे काय करावे हे तुम्ही परस्पर ठरवू शकत नाहीत. त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायीतला वाडा  दान केलेला आहे पण त्यांनी लिहिलेले हे पत्र आधी वाचा! त्यांनी गेल्यावर्षीच हि विल बनवली माझ्याकडे. हि बघा त्यांची सही." सरपंचाला पत्र दाखवत वकील साहेब सुद्धा चर्चेत बसले.

सरपंच साहेबांनी पत्र वाचायला सुरुवात केली.

सर्वांना नमस्कार,

मी आज तुमच्यात नसलो तरी, मला तुम्ही नेहमी जिवंत ठेवाल हि खात्री आहे.
ह्या वाड्याला कोणीही वारसदार नाहि. मला लोकांनी अनेक सल्ले दिले, ह्या वाड्याला विकून टाक, ह्याला भाड्यावर देऊन काही व्यवसाय चालू कर, इथे एक सुंदर हॉटेल काढ.

पण मला हे काहीही नको होते, माझी नेहमी एकच इचछा होती कि गावातील तमाम वृद्धांना काही काम मिळावे.
वृद्ध नव्हे तर चिरतरुण म्हणावे, त्यांना वृद्ध बनवतात त्यांचे विचार, त्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत कार्यरत राहावे हीच माझी इचछा . या वाड्याचे तुम्ही एक छान आलय करा. त्यात फक्त वृद्धांना प्रवेश असेल. मी लावलेल्या वृक्षांची काळजी  घेणे, वाडा  स्वचछ  ठेवणे, तसेच वाड्यात एक लायब्ररी बनवा. दर महिन्याला  वाढदिवस साजरे करा. मी वापरलेले सर्व व्यायाम यंत्र वापरून त्यांने तंदुरुस्त राहावे. गावातल्या वृद्ध स्त्रियांनी सुद्धा ह्यात शामिल व्हावे, घर सोडून इथे येऊन आपला वेळ घालवावा. घरात बसून तुम्हाला काहीही मिळणार नाही, स्वयंपाक, घर काम सोडून तुम्ही इथे या. तरुण पिढीला जगू द्या तुम्हीही जगा. एक मेकांना आधार द्या.
इथेही एक स्वयंपाकघर आहे, त्याचा वापर करा. तुम्हाला पुन्हा तरुण झाल्यासारखे वाटेल. नक्की करून पहा.

माझी हि छोटीशी इचछा देव नक्की पुरी करेल हि खात्री आहे. ह्या वाड्याला नाव द्या "चिरतरुण"

धन्यवाद,
तुमचा अप्पासाहेब

सर्वांचे मन सुन्न झाले होते. आपण हा विचार का नाही करू शकलो? आपल्या गावाला असा एक चिरतरुण मिळाला याचा सर्वांना अभिमान वाटत होता. आपल्या दुःखातून सुद्धा जो दुसऱ्यांना सुख देईल असा चिरतरुण. उन्हाच्या तीव्र लाटांमध्ये लोळून आपल्याला सावली देणारा चिरतरुण.

पुढच्या दोन आठवड्यात वाड्यात खूप गोष्टी घडू लागल्या होत्या, अनेक वृद्ध तिथे येऊन आपला वेळ घालवू लागले. कोणी पुस्तके वाचत असे, कोणी व्यायामात, तर कोणी स्वयंपाकघरात व्यस्त, कोणी वृक्षांना पाणी घाली कोणी खत, कोणी गरम गरम चहा बनवून एक मेकांना पिऊ घाली. महिन्यातून एकदा वाढदिवस व जय्यत पार्टी असे. तिथे येऊन ते आपले सारे दुःख विसरी.

आनंदाच्या झोतात चिरतरुण गाजत होता.
Sunday, January 7, 2018

सासूबाई झिंदाबाद


नेहमी आपण बायकोवर व तिच्या माहेरच्यांवर विनोद करतो... आज जरा सासरच्यांकडे पाहूया 😀😀
लग्नाआधी😎 प्रत्येक मुलीने हे पाठ करून ठेवावे व नंतर 😣😣😉 सतत मान्य करत राहावे. 😄😂
जगातील सर्वात कर्तृत्ववान पुरुष म्हणजे , "माझा मुलगा " असे सासू म्हणते... 😛
जगातील सर्वात आदर्श व प्रेमळ आई- बाप फक्त आपल्या पतिदेवाचे. 😆
जगातील सर्वात सहनशील स्त्री असेल तर फक्त आपल्या नणदेची आई, आपली सासूच... 😌
जगातील सर्वात सुगरण, गृहकृत्यदक्ष स्त्री म्हणजे कोण?? आपल्या सासऱ्याची बायको... सासूचं हो, अजून कोण??🙄
जगातील सर्वात समजूतदार दानशूर व व्यवहारी माहेर म्हणजे आपल्या नणंदेचे. 😂😂
जगातील सर्वात प्रेमळ नातेवाईक, ज्यांनी कधी, काहीच चुका नाही केल्या व करणाराही नाहीत, ते म्हणजे सासूच्या माहेरचे... 😊😊😊
पण सर्वात महत्वाची गोष्ट विसरलोच...
जगातील सर्वात वाईट सासर😥 हे फक्त सासूच्या आणि नणंद असेल तर तिच्याच नशिबात असते.... 😪😯😌🙄😂
😂😂😂😂😂


Wednesday, November 8, 2017

दोन बायका भाजी करताना काय होते नक्की वाचा खूप इंटरेस्टिंग आहे...

दोन बायका भाजी करताना काय होते नक्की वाचा खूप इंटरेस्टिंग आहे...
दोन बायका स्वयंपाक करत असतात... 😜😜
पहिली बाई: फोडणी देताना मी पहिले मोहरी टाकते. 
दुसरी बाई: अगं मी तर पहिले काडिपत्ते  टाकते त्याने छान फ्लेवर येतो. 
पहिली बाई: अगं पण ते जळतात त्या पेक्षा ना सर्वात लास्ट ला टाकत जा फोडणीत. 
दुसरी बाई: हो मी लास्ट ला पाणी टाकते थोडेसे म्हणजे जळत नाही फोडणी. 
शेवटी कशी बशी फोडणी टाकून झाली की, पहिली बाई भाजी टाकू लागते,
दुसरी बाई: अंग भाजी नीट चिरली नाही गेलीये, जरा बारीक हवी होती. 
पहिली बाई: मला वाटले जरा मोठे काप असले की शिजल्यावर एक्दम लगदा नको ना व्हायला, म्हणून असे कापले. 
भाजी मिक्स केल्यावर, पहिली बाई झाकण ठेवते... 
दुसरी बाई: अगं झाकण इतक्या लवकर नको ठेवत जाऊ, थोडे शिजू देत जा, मग ठेव. 
पहिली बाई: उलट लवकर ठेवावे म्हणजे गॅस वाया जात नाही. 
शेवटी भाजी तयार होते मग सर्व खायला बसतात, "भाजी उत्तम झालीये" असे ऐकायला मिळते. 
" मग ही  भाजी वाटते तितकी सोपी नाहीये." , पहिली बाई म्हणते. 
" दोघींनी मिळून बनवली आहे." दुसरी बाई म्हणते, "वाटते तितकी सोप नाहीये, खरंच!!" 😁😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂